ONLINE


Update

Welcome to Camp Golden Gate! What brought you here to check us out?
Send

Иновативни курсове

В продължение на две седмици, учениците ще се насладят на един вълнуващ учебен процес, различен от традиционния, на който са свикнали в училище. Всеки един от тях ще бъде насърчаван да бъде активен при решаването на възникнали проблеми и преодоляването на различни предизвикателства, участвайки едновременно и като лидер, и като важен член от целия екип. От изброените по-долу курсове, учениците могат да изберат тези, които проявяват най-голям интерес:

Първи стъпки в бизнеса, Дигитален маркетинг, Журналистика и творческо писане, Комуникация и поведение на различните култури, Актьорско майсторство.

Учениците ще изучават по един курс на седмица, като прекарват по три часа на ден в класна стая с не повече от 23 деца.

Ние от Camp Golden Gate сме горди, че можем да предложим разнообразие, посредством преподаването на динамични и практически ориентирани курсове, които се фокусират върху Технологии, Здраве, Науки, Бизнес, Изкуство и Хуманитарни науки. Разнообразието на учебната програма има за цел да създаде такава учебна среда, която да позволи на учениците да развият много ценни умения и да разширят своя кръгозор.

Тези, които имат интерес към курсовете: "Първи стъпки в бизнеса" и "Журналистика и творческо писане" е желателно да носят собствен лаптоп, за да могат да максимално да се възползват от курса. Освен това, поради спецификата на тези курсове, групите няма да надвишават повече от 19 ученици.

Всички курсове ще се водят на американски преподаватели, както и свободно говорещи английски език преподаватели. Много летни лагери рекламират курсовете си и обещават, че преподавателите ще бъдат хора, чийто майчин език е английският, но често, се оказва, че това съвсем не е така. Camp Golden Gate е напълно отаден на своите клиенти и винаги спазва своите обещания. Важно е да се подчертае, че курсовете няма да акцентират единствено и само върху изучаването на граматически правила, а фокусът ще е повече върху развиването на социални умения, изобретателност и стимулиране на ученика да използва иновативни подходи по време на своето обучение.

Първи стъпки в бизнеса

В този курс учениците се запознават с принципите на предприемачеството, като целта е да им се помогне да разберат процеса, който предприемачите използват, за да създадат стартъп компания. Курсът обхваща широк кръг от теми: от разработването на идеи и идентифициране на подходящ пазар за продукта до бизнес операции, създаване на стартъп култура и разработка на софтуер. Също така всеки ученик има възможност да разработи една идея, от замисъла до осъществяването ѝ, която да премине през ранните етапи на бурно израстване, включващо полагането на стабилна бизнес основа, привличане на клиенти и генериране на приходи. Участниците ще научат, че предприемаческият дух може да бъде придобит от всеки, независимо дали той/тя иска да изгради една компания от нулата или да се присъедини към голяма организация. След завършване на курса, учениците ще придобият следните познания: какво е предприемач, какви са характеристиките и философията на стартъп компанията, плюсовете и минусите на това да управляваш стартъп компания, как се дефинира "бизнес модел", изграждане на прототипи за бизнес развитие , създаване на продукти и много други.

start_up

Подготовка за кандидастване в Университет

Основният фокус на този курс е да предостави на всеки ученик средства и знания, които ще им помогне в бъдещето им кандидатстване в международни университети в САЩ или Европа. Курсът запознава учениците с различни методи за търсене на различни колежи и университети, които отговарят на техните критерии и предпочитания; запознава ги с различните видове финансова помощ и стипендии, предлагани от учебните заведения и как се кандидаства за тях; дава полезни съвети как да подобрят шансовете си за прием и да се подготвят за евентуално кандидатстване. Освен това, курсът ще се съсредоточи и върху една от важните части в процеса на кандидатстване - писането на Мотивационното писмо. В много случаи, Мотивационното писмо играе основна роля (около 50%) в балообразуващата оценка при прием в някои учебни заведения, както и за размера на стипендията и финансовата помощ, която всеки кандидатстудент получава. Учителят ще отдели доста време от курса, за да помогне на учениците да напишат успешени и добре структурирани Мотивационни писма, показващи силните страни на всеки един от тях.

digital_marketing

Журналистика и творческо писане

Този курс акцентира върху подобряването на уменията за изразяване на учениците с помощта на писменото слово. Те ще комуникират чрез различни методи като: проучване на процеса на писане, поезия, разкази, пиеси и жанрове. Учениците ще четат, тълкуват и анализират различни стихове и кратки художествени творби от различни автори. Курсът също така ще запознае учениците с очарователния свят на печатните и онлайн медии. Право, етика и история на журналистиката ще допълнят основните учебни раздели: репортаж, писане, редактиране, фотография, реклама, дизайн, управление и работа в екип.

journalism

Комуникация и поведение на различните култури

Този курс е предназначен да осигури на учениците теоритични и практични познания в областта на комуникацията и нейната голяма роля в човешките взаимоотношения като цяло. Учениците ще се запознаят с модели, дефиниции и прваилни подходи при говоренето пред публика. Съдържанието на курса ще бъде насочено към възприятието, ораторско самоусъвършенстване, вербална и невербална комуникация и други. Също така, учениците ще придобият представа как културната среда влияе върху нас, нашето общуване, възприятията ни и нашият мироглед. Учениците ще развият своята когнитивна и емоционална културна интелигентност, чрез различни ролеви игри и казуси. Те ще придобия умения да се разбират в пъти по-добре с хора от други народности.

creative_writing
drama drama_2

Актьорско Майсторство

Целта на този курс е да развива и съчетава модернистични елементи от театралното изкуство в една крайна продукция, като за това използва различни средства, техники и похвати. Някои от основните понятия, които ще бъдат изучавани без ограничения са: сценична игра и изграждане на образ, импровизиране, театрална терминология, движение, вокално представяне, прослушване и кастинг. Уменията с които ще могат да се похвалят учениците след завършването на този курс са: да се демонстрира употребата на съвременни актьорски техники, импровизацията, отразяването на вътрешни и външни качества на даден герой, чрез анализиране и вникването в културните и исторически влияния върху драматичните стилове, посредством вокални, класически и съвременни техники, с цел да се обрисуват физическите, емоционалните и социалните измерения на герои от различни жанрове и среди. Учениците ще разберат как актьори, режисьори и дизайнери създават и усъвършенстват диалога и сценичните ремарки, които предават намеренията на драматурга, както и много други неща.

Хранене: От фермата до вилицата и хората

Хората имат странни отношения с храната: колкото и да я обичаме или мразим, в крайна сметка колко наистина знаем за нея? В този курс, ще научите повече за храната от няколко различни гледни точки – как се отглежда, какви са ефектите върху околната среда, как се обработва и разпределя, как афектира тялото и влиянието ѝ върху здравето и обкръжението ни. Ако някога сте били любопитни за храната си и бихте искали да подобрите начина си на хранене за едно по-успешно бъдеще, тозу курс е за Вас! Запомнете: Вие сте това, което ядете!

creative_writing

Интерактивно обучениеЗанимания и екскурзии
CONTACT US APPLY NOW

CAMP GOLDEN GATE

Авторско право © 2016-2017 Lalo Investments LTD, Всички права запазени