OFFLINE
Plase give us your email and we will contact you later!


Update

Hello! We are currently offline. We would love to help you choose the right camp session for your child or answer any questions you may have. Please enter your personal information by clicking on the Icon above
Send

Иновативни курсове

За една, две или три седмици учениците ще се впуснат в едно вълнуващо учебно преживяване извън традиционните методи на преподаване. Вместо това, всеки участник ще бъде насърчен да използва инициативата си за решаване на проблеми и преодоляване на предизвикателствата чрез участието си както като лидер, така и като жизненоважен член на екипа. Учениците избират курсовете, които най-много ги интересуват измежду следните предмети:

Актьорско майсторство, Международни отношения, Ораторство, Дебат, Журналистика и творческо писане и Маркетинг / Влогинг.

Учениците ще изучават по един курс на седмица, като прекарват по три часа на ден в класна стая с не повече от 18 деца.

Ние от Camp Golden Gate сме горди, че можем да предложим разнообразие, посредством преподаването на динамични и практически ориентирани курсове, които се фокусират върху Технологии, Здраве, Науки, Бизнес, Изкуство и Хуманитарни науки. Разнообразието на учебната програма има за цел да създаде такава учебна среда, която да позволи на учениците да развият много ценни умения и да разширят своя кръгозор.

Препоръчва се на всеки ученик, който се запише за курса Маркетинг / Влогинг да донесе преносим компютър или таблет, за да извлече максимална полза от курса.

Всички курсове ще се водят на американски преподаватели, както и свободно говорещи английски език преподаватели. Много летни лагери рекламират курсовете си и обещават, че преподавателите ще бъдат хора, чийто майчин език е английският, но често, се оказва, че това съвсем не е така. Camp Golden Gate е напълно отаден на своите клиенти и винаги спазва своите обещания. Важно е да се подчертае, че курсовете няма да акцентират единствено и само върху изучаването на граматически правила, а фокусът ще е повече върху развиването на социални умения, изобретателност и стимулиране на ученика да използва иновативни подходи по време на своето обучение.

Дебат

Този курс ще запознае студентите с дебата, който е форма на публичен дискурс; това е формално директно устно състезание по аргументация между двама или повече хора по определено предложение в определено време. Учениците ще научат цялата структура на дебата и как да проведат успешен дебат. Те също така ще научат, че основните стилове на дебата се различават значително по отношение на техния формат, времетраене на изказванията, реда на изказванията и как се представят аргументите.


Защо трябва да изберете курса Дебат? Дебат предоставя опит, който допринася за когнитивните и представящите умения, които ще променят живота Ви. Освен това дебатиращите придобиват уникални образователни умения, тъй като те учат и усъвършенстват способности далеч отвъд това, което може да се научи във всяка друга обстановка. Най-малкото, дебатът помага на учениците да видят в действие силата на разгърнатите разумни обосновани аргументи и убедителни доказателства. Курсът им дава възможност да изяснят гледната си точка чрез използване на реторично красноречие. Той внушава на дебатиращите голямо усещане за увереност. Дебатът ги учи на уменията за проучване, организиране и представяне на информация по убедителен начин.

brushes

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Учениците научават за основните движещи сили на международната сцена и как те си взаимодействат. Те изследват фундаментални концепции в международните отношения, политически, социално-икономически и правни, и ги прилагат към текущите събития по целия свят. Освен това учениците ще научат основни теории на международните отношения и ще ги прилагат, за да разберат международните ситуации и проблеми в съвременния свят. В края на курса студентите се превъплъщават в международна организация с цел моделиране на ефективен процес на вземане на решения.

crafting

ОРАТОРСТВО

Този клас е практически курс, предназначен да предложи на начинаещия оратор редица възможности за организиране и подготовка на задачи за публично говорене. Курсът ще предложи и „лабораторна среда“, в която начинаещият оратор всъщност може да застане пред жива публика и да представи практикуваното си изпълнение. В допълнение към публичното изказване, възможностите за по-нататъшно изпълнение може да включват и задачи за изразително четене пред публика. Учениците ще се запознаят с ролята на общуването в нашия живот, комуникационния модел, пространствените отношения, стиловете на изказ и ефективността на езика, жестовете и организационните техники.

start_up

МАРКЕТИНГ / ВЛОГИНГ

Този курс предоставя основите за по-нататъшно изучаване на маркетинга. Учениците изучават икономическите функции на пазарната икономика, маркетинговите функции, включително закупуване, ценообразуване и дистрибуция. Този курс се основава на ядрото на бизнеса и маркетинга, което включва комуникационни умения, икономика, финансов анализ и промотиране. Освен това, този курс ще се съсредоточи много върху изкуството на влогинга и как се използва в съвременната маркетингова платформа. Учениците ще трябва да работят в групи за създаването на влог за популяризиране на продукт или услуга.

digital_marketing

Журналистика и творческо писане

Този курс акцентира върху подобряването на уменията за изразяване на учениците с помощта на писменото слово. Те ще комуникират чрез различни методи като: проучване на процеса на писане, поезия, разкази, пиеси и жанрове. Учениците ще четат, тълкуват и анализират различни стихове и кратки художествени творби от различни автори. Курсът също така ще запознае учениците с очарователния свят на печатните и онлайн медии. Право, етика и история на журналистиката ще допълнят основните учебни раздели: репортаж, писане, редактиране, фотография, реклама, дизайн, управление и работа в екип.

journalism
drama drama_2

Актьорско Майсторство

Целта на този курс е да развива и съчетава модернистични елементи от театралното изкуство в една крайна продукция, като за това използва различни средства, техники и похвати. Някои от основните понятия, които ще бъдат изучавани без ограничения са: сценична игра и изграждане на образ, импровизиране, театрална терминология, движение, вокално представяне, прослушване и кастинг. Уменията с които ще могат да се похвалят учениците след завършването на този курс са: да се демонстрира употребата на съвременни актьорски техники, импровизацията, отразяването на вътрешни и външни качества на даден герой, чрез анализиране и вникването в културните и исторически влияния върху драматичните стилове, посредством вокални, класически и съвременни техники, с цел да се обрисуват физическите, емоционалните и социалните измерения на герои от различни жанрове и среди. Учениците ще разберат как актьори, режисьори и дизайнери създават и усъвършенстват диалога и сценичните ремарки, които предават намеренията на драматурга, както и много други неща.


Интерактивно обучениеЗанимания и екскурзии
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС APPLY NOW

CAMP GOLDEN GATE

Авторско право © 2016-2020 Lalo Investments LTD, Всички права запазени