OFFLINE
Plase give us your email and we will contact you later!


Update

Hello! We are currently offline. We would love to help you choose the right camp session for your child or answer any questions you may have. Please enter your personal information by clicking on the Icon above
Send

Иновативни курсове

За една или две седмици, учениците ще се впуснат в едно вълнуващо учебно преживяване извън традиционните методи на преподаване. Вместо това, всеки участник ще бъде насърчен да използва инициативата си за решаване на проблеми и преодоляване на предизвикателствата чрез участието си както като лидер, така и като жизненоважен член на екипа. Учениците избират курсовете, които най-много ги интересуват измежду следните предмети:

Драма (Достъпно за всички сесии), Дебат (Достъпно САМО за сесии: 1, 2 и 3), Икономика (Достъпно САМО за сесии: 1, 2 и 3), Уеб Дизайн и Програмиране (Достъпно САМО за сесии: 1, 2 и 3), Маркетинг / Влогинг (Достъпно САМО за сесии: 4, 5 и 3), и Въведение в бизнеса (Достъпно САМО за сесии: 4, 5 и 3).

Учениците ще изучават по един курс на седмица, като прекарват по три часа на ден в класна стая с не повече от 18 деца.

Ние от Camp Golden Gate сме горди, че можем да предложим разнообразие, посредством преподаването на динамични и практически ориентирани курсове, които се фокусират върху Технологии, Здраве, Науки, Бизнес, Изкуство и Хуманитарни науки. Разнообразието на учебната програма има за цел да създаде такава учебна среда, която да позволи на учениците да развият много ценни умения и да разширят своя кръгозор.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за всеки ученик, който ще участва в този курс: Уеб Дизайн и Програмиране, трябва да донесе свой лаптоп.

Всички курсове ще се водят на американски преподаватели, както и свободно говорещи английски език преподаватели. Много летни лагери рекламират курсовете си и обещават, че преподавателите ще бъдат хора, чийто майчин език е английският, но често, се оказва, че това съвсем не е така. Camp Golden Gate е напълно отаден на своите клиенти и винаги спазва своите обещания. Важно е да се подчертае, че курсовете няма да акцентират единствено и само върху изучаването на граматически правила, а фокусът ще е повече върху развиването на социални умения, изобретателност и стимулиране на ученика да използва иновативни подходи по време на своето обучение.

Дебат

Този курс ще запознае студентите с дебата, който е форма на публичен дискурс; това е формално директно устно състезание по аргументация между двама или повече хора по определено предложение в определено време. Учениците ще научат цялата структура на дебата и как да проведат успешен дебат. Те също така ще научат, че основните стилове на дебата се различават значително по отношение на техния формат, времетраене на изказванията, реда на изказванията и как се представят аргументите.


Защо трябва да изберете курса Дебат? Дебат предоставя опит, който допринася за когнитивните и представящите умения, които ще променят живота Ви. Освен това дебатиращите придобиват уникални образователни умения, тъй като те учат и усъвършенстват способности далеч отвъд това, което може да се научи във всяка друга обстановка. Най-малкото, дебатът помага на учениците да видят в действие силата на разгърнатите разумни обосновани аргументи и убедителни доказателства. Курсът им дава възможност да изяснят гледната си точка чрез използване на реторично красноречие. Той внушава на дебатиращите голямо усещане за увереност. Дебатът ги учи на уменията за проучване, организиране и представяне на информация по убедителен начин.

debate

ВЪВЕДЕНИЕ В БИЗНЕСА

Добре дошли в света на бизнеса! Този курс представя бизнес концепции и умения, от които се нуждаят учениците в днешната конкурентна среда и обяснява защо предприемачеството е толкова важен компонент на всеки бизнес. Решаването на проблеми става решаващ елемент в този клас, тъй като студентите разглеждат текущи проблеми на бизнеса. Курсът обхваща начина на работа на бизнеса и помага на учениците да разберат много основни начини, по които бизнесът влияе на хората и обществото - чрез оформяне на видовете професии, които ще упражняват, и кариерата, която могат да очакват. В този курс са включени няколко области от бизнеса - финанси, счетоводство, управление, търговско право и глобални пазари - как тези области се свързват помежду си и как се отнасят към света, в който живеем. Учениците ще научат и за действителните дейности, свързани със създаването на стоки, услуги и печалба, както и защо някои компании изглежда са по-ефекасни или са по-печеливши от други.

start_up

МАРКЕТИНГ / ВЛОГИНГ

Този курс предоставя основите за по-нататъшно изучаване на маркетинга. Учениците изучават икономическите функции на пазарната икономика, маркетинговите функции, включително закупуване, ценообразуване и дистрибуция. Този курс се основава на ядрото на бизнеса и маркетинга, което включва комуникационни умения, икономика, финансов анализ и промотиране. Освен това, този курс ще се съсредоточи много върху изкуството на влогинга и как се използва в съвременната маркетингова платформа. Учениците ще трябва да работят в групи за създаването на влог за популяризиране на продукт или услуга.

digital_marketing

ИКОНОМИКА

Учениците ще задълбочат разбирането си за икономическите проблеми, пред които са изправени страната и светът. Те ще изполват критично мислене, докато се учат как да правят обосновани икономически решения. От тях ще се изисква да използват и прилагат инструменти (като графики, таблици, статистически данни и уравнения), за да разберат икономически закони и принципи. Този курс има за цел да научи учениците на основни икономически концепции. Те ще имат възможността да се запознаят с икономически въпроси от “Какво произвежда една страна и защо?” до “Как функционира икономиката на Съединените Щати”. Лагерниците ще се запознаят и с реалните функции на икономиката.

journalism

УЕВ ДИЗАЙН И ПРОГРАМИРАНЕ

Този курс представлява практическо обучение по Уеб Дизайн и Програмиране. Неговата цел е да запознае учениците с дизайна по практичен и полезен начин, както и да предостави основни знания в сферата на уебсайтовете и програмирането. Лагерниците ще се срещнат с основните принципи на графичния, маркетинговия, комуникационния, както и адаптивния дизайн, потребителското изживяване, фронт-енд разработката, и ще ги приложат чрез създаването на собствени уебсайтове или проекти за кодиране. Допълнителни теми, които ще бъдат разгледани, са типография, статични и динамични уебсайтове, теория на цветовете, уеб достъпност и оптимизация за търсачки. В края на курса учениците представят своите завършени проекти.

Web Design
drama drama_2

Актьорско Майсторство

Целта на този курс е да развива и съчетава модернистични елементи от театралното изкуство в една крайна продукция, като за това използва различни средства, техники и похвати. Някои от основните понятия, които ще бъдат изучавани без ограничения са: сценична игра и изграждане на образ, импровизиране, театрална терминология, движение, вокално представяне, прослушване и кастинг. Уменията с които ще могат да се похвалят учениците след завършването на този курс са: да се демонстрира употребата на съвременни актьорски техники, импровизацията, отразяването на вътрешни и външни качества на даден герой, чрез анализиране и вникването в културните и исторически влияния върху драматичните стилове, посредством вокални, класически и съвременни техники, с цел да се обрисуват физическите, емоционалните и социалните измерения на герои от различни жанрове и среди. Учениците ще разберат как актьори, режисьори и дизайнери създават и усъвършенстват диалога и сценичните ремарки, които предават намеренията на драматурга, както и много други неща.


Интерактивно обучениеЗанимания и екскурзии
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС APPLY NOW

CAMP GOLDEN GATE

Авторско право © 2016-2024 Lalo Investments LTD, Всички права запазени