OFFLINE
Plase give us your email and we will contact you later!


Update

Hello! We are currently offline. We would love to help you choose the right camp session for your child or answer any questions you may have. Please enter your personal information by clicking on the Icon above
Send

Иновативни курсове

За една или две седмици, учениците ще се впуснат в едно вълнуващо учебно преживяване извън традиционните методи на преподаване. Вместо това, всеки участник ще бъде насърчен да използва инициативата си за решаване на проблеми и преодоляване на предизвикателствата чрез участието си както като лидер, така и като жизненоважен член на екипа. Учениците избират курсовете, които най-много ги интересуват измежду следните предмети:

Драма, Международни отношения, Дебат, Журналистика и творческо писане, Маркетинг / Влогинг, Въведение в бизнеса, История на САЩ и Уеб дизайн.

Учениците ще изучават по един курс на седмица, като прекарват по три часа на ден в класна стая с не повече от 18 деца.

Ние от Camp Golden Gate сме горди, че можем да предложим разнообразие, посредством преподаването на динамични и практически ориентирани курсове, които се фокусират върху Технологии, Здраве, Науки, Бизнес, Изкуство и Хуманитарни науки. Разнообразието на учебната програма има за цел да създаде такава учебна среда, която да позволи на учениците да развият много ценни умения и да разширят своя кръгозор.

Всеки ученик, който ще участва в курса „Уеб дизайн“, е ДЛЪЖЕН да донесе и да ползва собствен лаптоп.

Всички курсове ще се водят на американски преподаватели, както и свободно говорещи английски език преподаватели. Много летни лагери рекламират курсовете си и обещават, че преподавателите ще бъдат хора, чийто майчин език е английският, но често, се оказва, че това съвсем не е така. Camp Golden Gate е напълно отаден на своите клиенти и винаги спазва своите обещания. Важно е да се подчертае, че курсовете няма да акцентират единствено и само върху изучаването на граматически правила, а фокусът ще е повече върху развиването на социални умения, изобретателност и стимулиране на ученика да използва иновативни подходи по време на своето обучение.

Дебат

Този курс ще запознае студентите с дебата, който е форма на публичен дискурс; това е формално директно устно състезание по аргументация между двама или повече хора по определено предложение в определено време. Учениците ще научат цялата структура на дебата и как да проведат успешен дебат. Те също така ще научат, че основните стилове на дебата се различават значително по отношение на техния формат, времетраене на изказванията, реда на изказванията и как се представят аргументите.


Защо трябва да изберете курса Дебат? Дебат предоставя опит, който допринася за когнитивните и представящите умения, които ще променят живота Ви. Освен това дебатиращите придобиват уникални образователни умения, тъй като те учат и усъвършенстват способности далеч отвъд това, което може да се научи във всяка друга обстановка. Най-малкото, дебатът помага на учениците да видят в действие силата на разгърнатите разумни обосновани аргументи и убедителни доказателства. Курсът им дава възможност да изяснят гледната си точка чрез използване на реторично красноречие. Той внушава на дебатиращите голямо усещане за увереност. Дебатът ги учи на уменията за проучване, организиране и представяне на информация по убедителен начин.

debate

ВЪВЕДЕНИЯ В БИЗНЕСА

Добре дошли в света на бизнеса! Този курс представя бизнес концепции и умения, от които се нуждаят учениците в днешната конкурентна среда и обяснява защо предприемачеството е толкова важен компонент на всеки бизнес. Решаването на проблеми става решаващ елемент в този клас, тъй като студентите разглеждат текущи проблеми на бизнеса. Курсът обхваща начина на работа на бизнеса и помага на учениците да разберат много основни начини, по които бизнесът влияе на хората и обществото - чрез оформяне на видовете професии, които ще упражняват, и кариерата, която могат да очакват. В този курс са включени няколко области от бизнеса - финанси, счетоводство, управление, търговско право и глобални пазари - как тези области се свързват помежду си и как се отнасят към света, в който живеем. Учениците ще научат и за действителните дейности, свързани със създаването на стоки, услуги и печалба, както и защо някои компании изглежда са по-ефекасни или са по-печеливши от други.

crafting

ВЪВЕДЕНИЕ В БИЗНЕСА

Добре дошли в света на бизнеса! Този курс представя бизнес концепции и умения, от които се нуждаят учениците в днешната конкурентна среда и обяснява защо предприемачеството е толкова важен компонент на всеки бизнес. Решаването на проблеми става решаващ елемент в този клас, тъй като студентите разглеждат текущи проблеми на бизнеса. Курсът обхваща начина на работа на бизнеса и помага на учениците да разберат много основни начини, по които бизнесът влияе на хората и обществото - чрез оформяне на видовете професии, които ще упражняват, и кариерата, която могат да очакват. В този курс са включени няколко области от бизнеса - финанси, счетоводство, управление, търговско право и глобални пазари - как тези области се свързват помежду си и как се отнасят към света, в който живеем. Учениците ще научат и за действителните дейности, свързани със създаването на стоки, услуги и печалба, както и защо някои компании изглежда са по-ефекасни или са по-печеливши от други.

start_up

МАРКЕТИНГ / ВЛОГИНГ

Този курс предоставя основите за по-нататъшно изучаване на маркетинга. Учениците изучават икономическите функции на пазарната икономика, маркетинговите функции, включително закупуване, ценообразуване и дистрибуция. Този курс се основава на ядрото на бизнеса и маркетинга, което включва комуникационни умения, икономика, финансов анализ и промотиране. Освен това, този курс ще се съсредоточи много върху изкуството на влогинга и как се използва в съвременната маркетингова платформа. Учениците ще трябва да работят в групи за създаването на влог за популяризиране на продукт или услуга.

digital_marketing

Журналистика и творческо писане

Този курс акцентира върху подобряването на уменията за изразяване на учениците с помощта на писменото слово. Те ще комуникират чрез различни методи като: проучване на процеса на писане, поезия, разкази, пиеси и жанрове. Учениците ще четат, тълкуват и анализират различни стихове и кратки художествени творби от различни автори. Курсът също така ще запознае учениците с очарователния свят на печатните и онлайн медии. Право, етика и история на журналистиката ще допълнят основните учебни раздели: репортаж, писане, редактиране, фотография, реклама, дизайн, управление и работа в екип.

journalism

Уеб Дизайн

Този курс е практическо потапяне в дизайна на уебсайтове. Той е създаден, за да запознае учениците по приложим и полезен начин с дизайна и да предостави основни знания в създаването на уебсайтове. Учениците се запознават с основните принципи на графичния дизайн, потребителското изживяване, front-end разработването, маркетинговия и комуникационния дизайн и отзивчивия дизайн и ги прилагат чрез създаването на свои собствени уебсайтове. Допълнителни теми, които ще бъдат разгледани, са типография, статични и динамични уебсайтове, теория на цветовете, достъпност в мрежата и оптимизация за търсачки. В края на курса учениците представят готовите си проекти.

Web Design

КАК ДА? (ЧИЧО САМ ДАВА ИСТОРИЧЕСКИ СЪВЕТИ)

Този курс ще запознае учениците с 5 велики исторически фигури и събития (1 за всеки ден от курса). Те ще маучат кои качества и действия са направили тези личности толкова велики.

Например:
КАК ДА бъдем дипломатични: как Франклин Делано Рузвелт посредничи между смъртните врагове Чърчил и Сталин

След това, анализирайки методите, чрез които тези исторически личности са взимали решения, учениците ще се научат да прилагат техните методи в ситуации от своя собствен живот.

В края на курса, учениците ще бъдат разделени в групи по петима души и ще им бъде определено едно от петъе исторически събития изучени на протежението на курса. Задачата на учениците ще бъде да изберат една от петте исторически личности (без да казват на останалите в групата кого са избрали) и да разрешат ситуацията по начина, по който смятат, че тази историческа личност би. След това учениците ще бъдат помолени да намерят съвместен подход към ситуацията не чрез оприличаване с историческа личност, а чрез придобитите по време на курса качества и умения.

USA History
drama drama_2

Актьорско Майсторство

Целта на този курс е да развива и съчетава модернистични елементи от театралното изкуство в една крайна продукция, като за това използва различни средства, техники и похвати. Някои от основните понятия, които ще бъдат изучавани без ограничения са: сценична игра и изграждане на образ, импровизиране, театрална терминология, движение, вокално представяне, прослушване и кастинг. Уменията с които ще могат да се похвалят учениците след завършването на този курс са: да се демонстрира употребата на съвременни актьорски техники, импровизацията, отразяването на вътрешни и външни качества на даден герой, чрез анализиране и вникването в културните и исторически влияния върху драматичните стилове, посредством вокални, класически и съвременни техники, с цел да се обрисуват физическите, емоционалните и социалните измерения на герои от различни жанрове и среди. Учениците ще разберат как актьори, режисьори и дизайнери създават и усъвършенстват диалога и сценичните ремарки, които предават намеренията на драматурга, както и много други неща.


Интерактивно обучениеЗанимания и екскурзии
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС APPLY NOW

CAMP GOLDEN GATE

Авторско право © 2016-2022 Lalo Investments LTD, Всички права запазени