OFFLINE
Plase give us your email and we will contact you later!


Update

Please fill your information, by clicking the icon above and we will contact you as soon as possible!
Send

Иновативни курсове

В продължение на две или три седмици, учениците ще се насладят на един вълнуващ учебен процес, различен от традиционния, на който са свикнали в училище. Всеки участник ще бъде насърчаван да бъде активен при решаването на различни проблеми и преодоляването на предизвикателства, участвайки едновременно, като лидер и важен член от екипа. От изброените по-долу курсове, учениците могат да изберат тези, които им допадат най-много:

Създай своя стартъп компания, Уебсайт дизайн, Дигитален маркетинг, Диетология, Журналистика, Творческо писане, Актьорско майсторство, Изкуство

Учениците ще изучават по един курс на седмица, като прекарват по три часа на ден в класна стая с не повече от 23 деца.

Ние от Camp Golden Gate сме горди, че можем да предложим разнообразие чрез динамични и практически ориентирани курсове, които се фокусират върху Технологии, Здраве, Науки, Бизнес, Изкуство и Хуманитарни науки. Разнообразието на учебната програма има за цел да разработи такава учебна среда, която да позволи на учениците да развият много умения и да разширят кръгозора си.

Тези, които имат интерес към курсовете: "Уеб сайт дизайн", "Дигитален маркетинг" или "Създай своя стартъп компания”, следва да носят собствен лаптоп, за да могат да вземат участие в класа. Освен това, поради сложността на тези курсове, те няма да надвишават повече от 19 ученици в група.

Всички курсове ще се водят на американски английски език, от преподаватели от САЩ. Много летни лагери рекламират курсовете си и обещават, че преподавателите ще бъдат хора, чийто майчин език е английският, но често, се оказва, че това съвсем не е така. Camp Golden Gate е напълно отаден на своите клиенти и винаги спазва своите обещания. Важно е да се подчертае, че курсовете няма да акцентират единствено и само върху изучаването на граматически правила, а фокусът ще е най-вече върху социалните умения, творчеството и върху това ученикът да използва иновативни подходи.

Създай своя стартъп компания

В този курс учениците се запознават с принципите на предприемачеството, като целта е да им се помогне да разберат процеса, който предприемачите използват, за да създадат стартъп компания. Курсът обхваща широк кръг от теми: от разработването на идеи и идентифициране на подходящ пазар за продукта до бизнес операции, създаване на стартъп култура и разработка на софтуер. Също така всеки ученик има възможност да разработи една идея, от замисъла до осъществяването ѝ, която да премине през ранните етапи на бурно израстване, включващо полагането на стабилна бизнес основа, привличане на клиенти и генериране на приходи. Участниците ще научат, че предприемаческият дух може да бъде придобит от всеки, независимо дали той/тя иска да изгради една компания от нулата или да се присъедини към голяма организация. След завършване на курса, учениците ще придобият следните познания: какво е предприемач, какви са характеристиките и философията на стартъп компанията, плюсовете и минусите на това да управляваш стартъп компания, как се дефинира "бизнес модел", изграждане на прототипи за бизнес развитие , създаване на продукти и много други.

start_up

Уеб сайт дизайн

В този курс, ще се научат основите за създаване, развиване, оформление и поддържане на уеб страници с помощта на HTML и CSS. Също така и как да се променят HTML и CSS файлове директно с помощта на HTML или текстови редактори, страници с връзки, така че те да създадат уеб сайт; как да се стилизира една уеб страница с помощта на CSS, как да се използват вътрешни и външни стилови набори и как да се използват графики в уеб дизайна. До края на курса учениците ще могат: Да създават локални HTML страници и да ги преместват до отдалечен уеб сървър; да оформят и разработват основни уеб страници с помощта на HTML и CSS; да използват графики в уеб страници; да използват таблици в уеб страници; да проектират и разработват уеб страници като използват CSS и други.

web_design

Дигитален маркетинг

От създаването си през 1969 г., Интернет и другите информационни технологии са създали много вълнуващи и иновативни начини за осигуряване на потребителска стойност. Социалните медии предоставят безброй платформи за свързване с модерния потребител, като например: блогове с широк читателски кръг, социални мрежи (като Facebook и LinkedIn), както и онлайн общности (като YouTube, Twitter, и Second Life). Те дават възможност на потребителите да бъдат чути от много хора, а находчивите търговци са се научили как да се включват към тези "граждански журналисти", както за подобряване на продуктите, така и за маркетинговите комуникации. Общите цели са да бъдат разбрани интернет потребителите и да се определят печелившите е-маркетинг стратегии. До края на курса учениците ще могат да: разбират контекста на E-маркетинг: електронни бизнес модели, показатели за ефективност, и ролята на стратегическото планиране; също така ще знаят как да използвате маркетинговите функции касаещи продукта, ще сте наясно с ценообразуване, дистрибуция, и маркетинговата комуникация за стратегията за E-маркетинг на фирмата и други.

digital_marketing

Диетология

Този курс представя основните понятия за храните и храненето, за да подчертае начините за интегриране на правилното хранене във ежедневието. Курсът обхваща принципите на храносмилане и усвояване, действието на хранителните вещества, превенция на болестите, физическа активност, контрол на теглото, нарушения в храненето и принципи за безопасност на храните. Също така, ще се разгледа ролята на хранителнитe вещества в организма, условията свързани с храненето, специалните диети, ще направи анализ на отделни диети, ще се занимае с храненето за спортисти, доброто здравословно състояние във всяка възраст, и как различните начини за приготвяне на храна се отразяват върху диетата. До края на курса ще се усвоят познанията за: оценяване на дадено здравословно състояние и хранителни навици; анализирането както на хранителните стойности и потенциалните рискове на популярни диети, така и на физиологичните функции и източниците на протеини, въглехидрати, мазнини, витамини, минерали, фибри, и други.

nutrition

Журналистика

Хората винаги са разчитали на средствата за масова информация за съобщаването на събития и на факти за личности, които представляват интерес за широката публика. Този курс запознава учениците с очарователния свят на печатните и онлайн медии. Право, етика и история на журналистиката ще допълнят основните учебни раздели: репортаж, писане, редактиране, фотография, реклама, дизайн, управление и работа в екип. Учениците ще разглеждат различни видове статии и ще работят за изграждане на собствен журналистически почерк с помощта на различни стилове на писане. По-голямата част от курса е посветена на развитието и усъвършенстването на писането в разнообразни стилове и формати и за различни медии. В условията на семинар ще бъдат разгледани различни техники, свързани с тона, интонацията, синтаксиса, речника, структурирането и редактирането. До края на курса, учениците ще имат повече знания за общите умения, необходими, за да бъдат в състояние да пишат статии за печатни и електронни издания. Набляга се на писането, като същевременно се обръща внимание и на интервюирането, репортажа, реакцията и синтезирането, за разбиране на правните, моралните и етични отговорности, присъщи на свободната преса. Като допълнение ще се практикува „шлифоването” на статии, така че да бъдет атрактивни и увлекателни.

journalism

Творческо писане

Този курс акцентира върху подобряване уменията за изразяване на учениците с помощта на писменото слово. Те ще комуникират чрез различни методи като: проучване на процеса на писане, журналистически статии, поезия, разкази, пиеси и жанрове. Учениците ще четат, тълкуват и анализират различни стихове и кратки художествени творби от различни автори. Чрез занятията по четене и писане, те ще се сдобият с по-добро познание за елементите и формите на писане и с умението да създават свои собствени писмени творби. Освен че ще се разшири литературния им кръгозор, като учениците се научат да четат с критично око и да подлагат на конструктивна критика различни произведения, този курс най-вече, ще култивира способността за творческа оценка на красотата на езика. До края на курса ще можете да се: демонстрират оригиналност, яснота на изразяване, способност да разбиране и излагане на идеи в писмена форма. Учениците ще сезапознаят със структурните части, свързани с начало, среда и край, като същевременно ще могат да демонстрират разбиране на образен език, литературни средства, отношения между думите и нюансите в значенията им. Освен това, ще бъдат в състояние да анализират развитието на сложни образи (например, тези, с множество или противоречиви мотиви) в продължение на текста и взаимодействието им с други герои, както и да развивате сюжета и темата, и т.н.

creative_writing
drama drama_2

Актьорско Майсторство

Целта на този курс е да развива и съчетава модернистични елементи от театралното изкуство в една крайна продукция, като за това използва различни средства, техники и похвати. Някои от основните понятия, които ще бъдат изучавани без ограничения са: сценична игра и изграждане на образ, импровизиране, театрална терминология, движение, вокално представяне, прослушване и кастинг. Уменията с които ще могат да се похвалят учениците след завършването на този курс са: да се демонстрира употребата на съвременни актьорски техники, импровизацията, отразяването на вътрешни и външни качества на даден герой, чрез анализиране и вникването в културните и исторически влияния върху драматичните стилове, посредством вокални, класически и съвременни техники, с цел да се обрисуват физическите, емоционалните и социалните измерения на герои от различни жанрове и среди. Учениците ще разберат как актьори, режисьори и дизайнери създават и усъвършенстват диалога и сценичните ремарки, които предават намеренията на драматурга, както и много други неща.

Изкуство

В този курс учениците ще имат възможността да положат стабилна основа по рисуване и живопис. Ще бъде акцентирано върху визуалните елементи, принципите на проектиране, както и основните техники и концепции в рисуването и живописта. Крайните цели са да се повиши артистичната самоувереност на децата, да се разширят основните им познанияи и да им се погне в създаването на успешни творби. След завършване на курса, те ще бъдат по-уверени в познанията си за различните художествените стилове и периоди. Учениците ще се запознаят с основни понятия за композиция, принципи на проектирането и употребата на различни елементи. Също така ще могат да съставят кратки писмени и устни критики за свои и чужди произведения на изкуството. В допълнение ще бъде развито креативното мислене и усета за симетрия и естетичност.

brushes crafting

Интерактивно обучениеЗанимания и екскурзии
CONTACT US APPLY NOW

CAMP GOLDEN GATE

Авторско право © Lalo Investments LTD, Всички права запазени